Chúng tôi luôn đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá tình nuôi thủy sản: tư vấn kĩ thuật miễn phí, tư vấn sử dụng sản phẩm, tư vấn quy hoạch nuôi theo hướng bền vững, tổ chức họp mặt khách hàng trao đổi kinh nghiệm thực tế, hỗ trợ vật chất trong cộng đồng dành cho người nuôi gặp khó.

Tất cả sản phẩm được bảo hành đổi trả trong vòng 3 tháng. Điều kiện đổi trả: sản phẩm còn nguyên vẹn, nguyên nhãn niêm phong (nếu có).

Khách hàng có thể liên lạc với Thủy Sản Công Lý để được tư vấn sử dụng nếu có bất cứ vấn đề nào chưa rõ.